Tematy matur, pytania matury ustnej, rozprawka poradnik

Schemat rozprawki interpretacja wiersza

Wstęp

  • Przeanalizuj polecenie w temacie pracy. Eksponuje ono koncepcję interpretacyjną i tak naprawdę pyta np.: “O czym jest tekst?” lub “Jak zinterpretujesz podany wiersz?” (zobacz Tematy wypracowań maturalnych) i Ty musisz wyartykułować wyraźnie np.: “wiersz ten (lub fragment) dotyczy…”, “utwór zawiera przesłanie na temat….”, “podmiot liryczny (podmiot mówiący) wyraża…” itp. Sformułowanie koncepcji interpretacyjnej to teza Twojej rozprawki. W dodatku uwaga: musi być zgodna z intencją twórcy! Ważne, aby wybrzmiało Twoje przemyślane stanowisko interpretacyjne. Najpierw więc dokładnie:
  • przeczytaj tekst w arkuszu i dopiero wówczas sformułuj tezę: koncepcję interpretacyjną, posługując się zdaniami twierdzącymi np., ujawniając się – “Uważam, że wiersz jest o…” czy też bezosobowo – “Można twierdzić, iż dzieło mówi o…”, “Wiersz ma charakter…”, “Poeta pragnie przedstawić problem….”, “Głównym tematem jest tu…” itp.
  • Musisz sformułować stanowisko, aby je później uzasadniać argumentami w rozwinięciu. Punktacja rozprawki maturalnej za brak tezy, czyli koncepcji interpretacyjnej dyskwalifikuje pracę (gdy kategoria A = 0 pkt., to egzaminator nie przyzna punktów w innych kategoriach!).

UWAGA: Brak tezy (stanowiska) dyskwalifikuje pracę! W trakcie pisania rozwinięcia i wniosków odwołuj się do niej co jakiś czas.

Teza to cel pracy.
TEZA MUSI WYBRZMIEĆ

Rozwinięcie

  • Akapit 1. i kolejne (po 10-15 zdań i więcej) to główne części pracy. Masz analizować i interpretować podany wiersz (lub fragment) dokładnie tak, jak to robiłeś podczas zajęć szkolnych od szkoły podstawowej do klasy maturalnej. Słowo po słowie, wers po wersie, strofa po strofie (jeśli jest podział na strofy), część po części (jeśli jest podział na części) odczytuj sensy ukryte w dziele. Zwróć uwagę na tropy stylistyczne, epitety, metafory, porównania itd., nastrój wiersza, kompozycję, ukryte znaczenia, aby wypowiedź stawała się pełniejsza.
  • Wprowadzaj argumenty, wyjaśniając ich zasadność. Kończ akapity zdaniami podsumowującymi – konkluzją. Przez cały czas pamiętaj o celu pisania i w żadnym razie nie opowiadaj, nie streszczaj, nie opisuj rzeczy, które nie dotyczą tematu. Jasno precyzuj swoje stanowisko i uzasadniaj je. Zależnie od koncepcji i objętości fragmentu w arkuszu poszukaj kolejnych wątków potwierdzających tezę. Pamiętaj, że matura sprawdza Twoje umiejętności analityczne w oparciu o fragment, a także: rzeczowość, styl, kompozycję, język i zapis (zobacz: Punktacja rozprawki maturalnej).
  • Zadanie nie wymaga od piszącego odwoływania się do innych tekstów kultury, co nie znaczy, że nie można zasygnalizować konkretnych powiązań historycznych, literackich, umieszczając dzieło w szerszym kontekście. Jeśli np. w utworze pojawi się imię bohatera z mitologii greckiej, wyjaśnij jego znaczenie i symbolikę, pilnując, aby praca nie zamieniła się w streszczenie mitów i motywów, które są odległe od koncepcji interpretacyjnej.

UWAGA. Interpretowanie to wyjaśnianie – Twoje odczytanie sensu – celu napisania utworu, jego wieloznaczności, wymowy, ponadczasowości, symbolów, związków z epoką, autorem itd. Analiza dotyczy także budowy, zob. w słowniku terminów literackich: liryka, wiersz i inne.

Argument

nr 1 i kolejne

ANALIZA TEKSTU OBOWIĄZKOWA

Wnioski

  • Wnioski (5-7 zdań) Podsumuj. Wyraźnie powiedz: czy teza (hipoteza) potwierdziła się? Zaprezentuj wyniki swoich badań, analiz, refleksji i oświadczeń. Uogólnij, że postawiona teza i jej wnioski są np. uniwersalne i warto je zapamiętać, uwzględniać w życiu.
 Wnioski potwierdzają tezę
WNIOSKI POTWIERDZAJĄ SŁUSZNOŚĆ TEZY

UWAGA: Praca jest w pełni analityczna i nie może zamknąć się w mniej niż 250. wyrazach (około 1 strona A4). Jeśli dobrze odczytasz dzieło, to każdy wątek będzie kolejnym argumentem. Im więcej ich będzie, tym wyższa ocena.

Zobacz przykładowe rozprawki i porady na stronie Rozprawka interpretacja tekstu poetyckiego.

Plansza, schemat rozprawki interpretacyjnej

Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%. Oznaczenia: T – teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 – argumenty uzasadniające koncepcję interpretacyjną; A, B, C – kategorie punktowania, kryteria oceniania. Zobacz tabele: punktacja rozprawki.

Interpretacja tekstu poetyckiego w informatorze CKE

Zobacz

Matura próbna CKE 2015 realizacje przykładowe

Zobacz

Podziel się ze znajomymi
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK

Dodaj komentarz

Do matury 04.05.2018 r. zostało:
days
0
9
hours
2
2
minutes
3
1
seconds
4
3

Wizyt od dnia 07.11.2012 r.