Poradnik maturalny

Poradnik maturalny

Roman Rzadkowski

Matura 2021

Zmiana i ograniczenie wymagań egzaminacyjnych łączą się ze zmianami w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 1. Absolwent 2020/2021 ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu z:
  a) języka polskiego (PP)
  b) matematyki (PP)
  c) wybranego języka obcego (PP).
 2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu wymienionego w pkt 1.
 3. Nie ma obowiązku:
  a) przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
  b) przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
 4. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller).
 5. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.
 6. Egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

Informacje dla roczników wcześniejszych zob. na stronie CKE w dok. Aneks 2021.

MATURA PISEMNA PP

Czas trwania egzaminu: 170 minut. Maksymalna liczba punktów za rozwiązanie zadań: 70, w tym:

1. TEST MATURALNY

Czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach).

2. ROZPRAWKA (wypracowanie)

Będą to trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki problemowe i interpretacja tekstu poetyckiego:

 1. Temat 1. – rozprawka ze wskazaną lekturą obowiązkową (z gwiazdką*);
 2. Temat 2. – rozprawka z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych (bez gwiazdki).
 3. Temat 3. – rozprawka interpretacja tekstu poetyckiego.

MATURA NIEOBOWIĄZKOWA 2021

Część ustna

Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matura rozszerzona

Egzamin na poziomie rozszerzonym przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Czas trwania egzaminu: 180 minut.
Maksymalna liczba punktów za rozwiązanie zadania: 40. Do wyboru dwa tematy – wypowiedź argumentacyjna oraz interpretacja porównawcza.

W roku 2020/2021 przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe.

Co przygotować i przećwiczyć

Teksty kultury – lektury obowiązkowe

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY
*Bogurodzica;

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny
(inne niż w gimnazjum) i psalm;

Adam Mickiewicz *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;

Bolesław Prus *Lalka;

Stanisław Wyspiański *Wesele;

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;

Witold Gombrowicz *Ferdydurke (w całości
lub w części);

wiersze wybranych poetów;
inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Teksty określone dla poziomu
podstawowego, a ponadto inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.
Inne
wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów; homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.
Inne
jak dla poziomu podstawowego, a ponadto: wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej; spektakle teatralne (w tym Teatru TV).

Więcej w dziale Powtórki

Testy maturalne z poprzednich lat

testy maturalne online

Przykłady realizacji rozprawek

Matura 2017 rozprawka interpretacja wiersza
Zielona czcionka: teza i nawiązania do niej. Czerwona czcionka: analiza i interpretacja....
Czytaj dalej "Matura 2017 rozprawka interpretacja wiersza"
Matura 2016 rozprawka interpretacja wiersza
Zielona czcionka: teza i nawiązania do niej. Czerwona czcionka: analiza przykładów i...
Czytaj dalej "Matura 2016 rozprawka interpretacja wiersza"
Matura 2016 rozprawka problemowa
Zielona czcionka: teza i nawiązania do niej. Czerwona czcionka: analiza przykładów i...
Czytaj dalej "Matura 2016 rozprawka problemowa"
Matura 2018 rozprawka problemowa
Zielona czcionka: teza i nawiązania do niej. Czerwona czcionka: analiza przykładów i...
Czytaj dalej "Matura 2018 rozprawka problemowa"
Matura 2017 rozprawka problemowa
Zielona czcionka: teza i nawiązania do niej. Czerwona czcionka: analiza przykładów i...
Czytaj dalej "Matura 2017 rozprawka problemowa"
Matura 2018 rozprawka interpretacja porównawcza
Zielona czcionka: teza i nawiązania do niej. Czerwona czcionka: szczegółowa analiza obu...
Czytaj dalej "Matura 2018 rozprawka interpretacja porównawcza"
Matura 2018 rozprawka argumentacyjna
Zielona czcionka: teza i opinie własne autora pracy, odwołania do...
Czytaj dalej "Matura 2018 rozprawka argumentacyjna"
Matura 2017 rozprawka argumentacyjna
Realizacja, 778 wyrazów. Wolfgang Kayser w „Grotesce” stara się nakreślić...
Czytaj dalej "Matura 2017 rozprawka argumentacyjna"
Matura 2016 rozprawka interpretacja porównawcza
Realizacja, 836 wyrazów Czas to pojęcie abstrakcyjne, które towarzyszy człowiekowi...
Czytaj dalej "Matura 2016 rozprawka interpretacja porównawcza"
Interpunkcja
Zasady ortografii i interpunkcji ustala Rada Języka Polskiego powołana przez...
Czytaj dalej "Interpunkcja"
Punktacja rozprawki maturalnej
W menu strony znajdziesz przyciski do poradników omawiających rodzaje rozprawek....
Czytaj dalej "Punktacja rozprawki maturalnej"
Statystyki maturalne
Objętość fragmentów lektur do analizy w rozprawce LP. Rok Temat...
Czytaj dalej "Statystyki maturalne"
Rozprawka problemowa poradnik część 2
Rozprawka problemowa poradnik część 1 | część 2 Rozprawka problemowa...
Czytaj dalej "Rozprawka problemowa poradnik część 2"
Jak pisać prezentację maturalną
Prezentacja maturalna z języka polskiego przypomina esej, wypracowanie, jakie piszemy...
Czytaj dalej "Jak pisać prezentację maturalną"
Tematy matur
Zobacz: Statystyki maturalne Co na maturze 2021? 1. To może być...
Czytaj dalej "Tematy matur"