Statystyki maturalne

Objętość fragmentów lektur do analizy w rozprawce

LP. Rok Temat 1. Utwór/Utwory Rodzaj Ilość
wyrazów
Znaki bez
spacji
Trend
a b c d e f g
1 2020 Wesele Dramat 419 2012
2 2019 Dziady III Dramat 303 1497
3 2018 Lalka Epika 432 2314
4 2017 Ziemia, planeta ludzi Epika 481 2728
5 2016 Dziady IV Dramat 411 2363
6 2015 Lalka Epika 525 3152
7 2014 Potop Epika 951 5441
8 2013 Gloria victis i Mazowsze Epika, Liryka 703 3848
9 2012 Dziady III Dramat 334 1805
10 2011 Gdy tu mój trup… i Światło w ciemnościach Liryka 295 1564
11 2010 Świętoszek Dramat 857 4395
12 2009 Chłopi Epika 506 2339
13 2008 Oda do młodości i Któż nam powróci Liryka 437 2300
14 2007 Dziady III Dramat 896 4878
15 2006 Makbet Dramat 748 3881
16 2005 Potop Epika 626 3316
Średnia 567 3054

Komentarz do tabeli
  • Wybrano Temat 1. matur pp z racji popularności tego zadania – większość maturzystów je podejmuje.
  • Arkusz maturalny zawiera fragment tekstu literackiego mieszczącego się zwykle na jednej stronie A4.
  • Średnia liczba: wyrazów 598 i 3232 znaków bez spacji zwraca uwagę na konieczność doskonalenia umiejętności czytania – czytania ze zrozumieniem także.
  • Oznaczone w kolumnie “g” trendy oznaczają każdorazowo dłuższy lub krótszy tekst w stosunku do poprzedniej matury. Średnio trend rosnący przeważa nad malejącym.
  • Najdłuższy do przeczytania tekst mieli maturzyści w 2014 r. za sprawą fragmentu “Potopu” zajmującego około 3 stron w arkuszu.
  • W nowej maturze (2015) pojawiło się polecenie odwołania się do całej powieści, chodziło o “Lalkę”, co utrudniło pisanie. W związku z tym: kolejne matury mogą lub będą sprawdzać nie tylko umiejętność wypowiadania się w formie rozprawki, ale też znajomość lektur oznaczonych w kanonie gwiazdką.
  • W nowej maturze od 2015 r. dominuje epika, która od 2005 r. była obecna na maturze sześciokrotnie, dramat pięciokrotnie i liryka trzykrotnie.
  • W nowej maturze Temat 2. będzie zawsze dotyczył liryki (rozprawka: interpretacja tekstu poetyckiego), zatem w Temacie 1. zapewne się już nie znajdzie.

Im więcej wyrazów, czyli im dłuższy tekst, tym matura teoretycznie jest łatwiejsza, bo tekst pomaga w pisaniu – streszczamy, charakteryzujemy – ale też łatwiej się pogubić lub nie zdążyć doczytać całości: świadomie lub nieświadomie.

Najdłuższe teksty maturalne: Temat 1 – liczba wyrazów.

 

Autorzy na maturze 2005-2018

Lektury na maturze 2005-2018

Gatunek literacki na maturze 2005-2018

Komentarz do wykresów
Najczęściej na maturze pojawiała się powieść, reprezentując epikę. Jej fragmenty analizowali maturzyści czternaście razy. Przeważała powieść obyczajowa, ale oprócz niej analizowano fragmenty powieści psychologicznej, politycznej i historycznej. Dziewięć razy pojawiał się dramat, najczęściej w swojej romantycznej odmianie pod postacią “Dziadów” Adama Mickiewicza, ale też szekspirowski i komedia Moliera.

Wiersz, w różnej formie: jako dzieło do porównania z innym lub samodzielnie do analizy był na maturze 8 razy. Od 2015 roku poezja pojawia się już obowiązkowo w jednym z zadań otwartych dla wybierających rozprawkę interpretacyjną.

Wnioski? Jak by nie analizować i przewidywać tematy maturalne na przyszłość, jedno jest pewne: warto znać kanon lektur oznaczonych gwiazdką w spisie lektur szkoły średniej.

Epoki literackie na maturze: 2005-2018


Komentarz do wykresów
Romantyzm, pozytywizm, XX wiek to najpopularniejsze do tej pory epoki literackie na maturze. Warto znać lektury z tych okresów i teorię literacką. Wiedza ta może wspomóc analizę autora. Rozprawka będzie bardziej wartościowa, jeśli spojrzysz na utwór poprzez pryzmat głównych haseł i filozofii epoki – zobacz: epoki literackie w tabeli.

Autorzy, lektury, gatunki i epoki na maturze: 2005-2019

Matura Autorzy Lektury Gatunek literacki Epoka literacka
2005 Sienkiewicz H. Potop powieść pozytywizm
Słowacki J. Kordian dramat romantyczny romantyzm
Krasiński Z. Nie-Boska komedia dramat romantyczny romantyzm
2006 Szekspir W. Makbet dramat renesans/barok
Reymont W. Chłopi powieść Młoda Polska
2007 Mickiewicz A. Dziady cz. III dramat romantyczny romantyzm
Żeromski S. Przedwiośnie powieść międzywojnie
Nałkowska Z. Granica powieść międzywojnie
2008 Mickiewicz A. Oda do młodości wiersz romantyzm
Przerwa-Tetmajer K. Któż nam powróci wiersz Młoda Polska
Prus B. Lalka powieść pozytywizm
2009 Reymont W. Chłopi powieść pozytywizm
Mickiewicz A. Pan Tadeusz epopeja romantyzm
2010 Molier Świętoszek komedia barok
Krall H. Zdążyć przed Panem Bogiem powieść – wywiad XX wiek
2011 Mickiewicz A. Gdy tu mój trup wiersz romantyzm
Pawlikowska-Jasnorzewska M. Światło w ciemnościach wiersz XX wiek
Nałkowska Z. Granica powieść międzywojnie
2012 Mickiewicz A. Dziady cz. III dramat romantyczny romantyzm
Prus B. Lalka powieść pozytywizm
Żeromski S. Ludzie bezdomni powieść Młoda Polska
2013 Orzeszkowa E. Gloria victis nowela pozytywizm
Baczyński K. K. Mazowsze wiersz XX wiek
Żeromski S. Przedwiośnie powieść Międzywojnie
2014 Sienkiewicz H. Potop powieść historyczna pozytywizm
Wyspaiański S. Wesele dramat Młoda Polska
2015 Prus B. Z legend dawnego Egiptu opowiadanie pozytywizm
Mickiewicz A., Wańkowicz M. Dziady cz. III, Ziele na kraterze dramat romantycznypowieść romantyzm, XX wiek
Prus B. Lalka powieść pozytywizm
Bishop E. Ta jedna sztuka wiersz XX wiek
2016 Mickiewicz A. Dziady cz. IV dramat romantyzm
Herbert Z. Dałem słowo wiersz XX wiek
2017 Saint-Exupéry A. Ziemia, planeta ludzi powieść XX wiek
Wierzyński K. Słyszę czas wiersz XX wiek
2018 Prus B. Lalka powieść pozytywizm
Bryll E. Bądźmy dla siebie… wiersz XX wiek
2019 Mickiewicz A. Dziady cz. III dramat romantyzm
Świrszczyńska Samotność wiersz XX wiek

Skomentujesz?